EN | DE
Search in:

Považský cukor a.s.

information about Považský cukor a.s. (SLOVAK ONLY)

Právne informácie

 • Obchodné meno: Považský cukor a.s.
 • Sídlo: Cukrovarská 311/9, 914 01
 • IČO: 35 716 266
 • Právna forma: Akciová spoločnosť
 • Základné imanie: 39 838 967,50274 EUR. Splatené v celom rozsahu.
 • Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10298/R
 • Výpis z obchodného registra SR (orsr.sk) – informatívny

Kontakt

Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
914 01 Trenčianska Teplá, Slovensko
Email: info.sk@nordzucker.com

Vladimíra Frohnová
výkonný asistent predstavenstva

Tel.: +421 32 6558 500
Mobil: +421 911 524 036
Email: vladimira.frohnova@nordzucker.com


Predstavenstvo

 • Michal Abelovič (predseda predstavenstva)
 • Viera Kučo Dvoranová (člen predstavenstva)
 • Tomáš Adámek (člen predstavenstva)

Dozorná rada

 • Alexander Godow (Predseda)
 • Gesa Röhr
 • Tomáš Kočiš
 • Thomas Beckmann
 • Peter Michalec
 • Peter Páleník

Dokumenty

Valné zhromaždenia a výsledky hlasovania